Lagerhantering

KGA bedriver lagerverksamhet i ett modernt lagersystem enligt FIFO, First in, First out-plockning, och enligt gällande lagstiftning. Professionell personal har hand om kundens varor och ser till att rätt vara hamnar på rätt plats.

KGA tar emot alla typer av pallar och behöver inte som många andra debitera extra för ompallning, eftersom vi fristaplar merparten av alla varor. Vi erbjuder styckplock, pallning av opallat gods och vid behov ompallning av gods. Vi bygger kontinuerligt kvartspallar vid behov.

Lagret inventeras på plats tre gånger per år. Genom lagerstyrning och avrop från producenter ser våra logistikspecialister till att det alltid finns rätt mängd varor i lagret.