Välkommen till KGA

KGA Logistik AB erbjuder kvalitativa lager- och transportlösningar för alkoholprodukter till aktörer på hela den svenska marknaden. … [Läs mer...]

Service & tjänster

Lagerhållning, lagerstyrning, försäljning, ordertagning, fakturering, etikettering och destruktion; allt detta hör till vår vardag … [Läs mer...]

Filmen om KGA

Vad händer under en arbetsdag på KGA Logistik? Få en bild av arbetsmoment på lagret … [Läs mer...]