Plustjänster

• Lagerstyrning, avrop från producenter: Våra logistikspecialister ser till att det alltid finns rätt mängd varor i lagret.

• Offertförfrågan inleveranser: Vi kan för kunds räkning ta fram konkurrenskraftiga fraktpriser och samarbetar med ett antal åkerier för inleverans.

• Destruktion i enlighet med gällande miljökrav: KGA ombesörjer destruktion av eventuellt utgångna varor enligt de miljö- och skattekrav som ställs.

• Etikettering: En del flaskor måste etiketteras om för att få säljas på den svenska marknaden. Vi har erfarna medarbetare som kan ta hand om etiketteringen åt dig.

• Ordertagning och fakturering: Vi kan sköta ordermottagning och fakturering för kundens räkning.

• Telesälj: Vi har för närvarande två innesäljare som för kunders räkning sköter telefonförsäljning mot krogar i hela Sverige.