Service

EDI Label• För att underlätta ekonomihanteringen debiterar KGA en fast kostnad per kolli, i stället för att debitera uttag, lager och intag separat.

• Med KGA:s spårbarhetssystem förser vi alla utlevererade fat med EAN-kod, något vi är ensamma om i Sverige. Det betyder att kunden har bättre koll på var fat befinner sig och inte går miste om panten.

• Eftersom vi använder EDI (Electronic Data Interchange) blir orderhanteringen och faktureringen snabb, säker och effektiv. Systemet är 100 procent tillgängligt för kunden och fakturering mot Systembolaget sker efter varje leveransdag.

• För en säker tidspassning bemannar systembolagsbutikerna sina lager enligt ett uppgjort leveransschema. Schemat är en överenskommelse mellan KGA, våra distributörer och Systembolaget. Är det lossning klockan 12.00 gäller tiden 11.00–13.00, alltså plus/minus en timme.

• För att minimera risken för störningar i leveranserna till Systembolaget har KGA utvecklat ett proaktivt system för snabb och direkt kommunikation mellan KGA, distributörerna och Systembolaget. När något händer ska KGA meddelas omgående så att vi skyndsamt kan besluta om åtgärder samt meddela Systembolaget innan deras lossningstid har passerat. Systembolaget mäter kontinuerligt sina leverantörers servicegrad och vi jobbar målmedvetet för att hålla oss i toppen.